Özen, İbrahim Akın. 2021. “Kültür Turizmi Bağlamında Sema Gösterilerinin Duygu Analizi: İstanbul, Kapadokya, Konya Karşılaştırması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1077-89. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/225.