Şenerol, Hüseyin, ve Ayten Akatay. 2021. “Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1090-1108. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/226.