Sop, Serhat Adem, Utku Ongun, ve Rıdvan Abalı. 2021. “Müze Deneyimini Etkileyen Unsurlar: Çevrimiçi Yorumlar Üzerine Nitel Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1123-38. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/228.