Cizrelioğulları, Mehmet Necati, Özlem Altun, ve Tuğba Altıntaş. 2021. “Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1246-63. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/235.