Sarıışık, Mehmet, ve Urmanbek Tagmanov. 2021. “Gastronomi Özellikleri Açısından Türk Ve Kazak Kültürü: Benzerlikler Ve Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1387-1401. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/244.