Demir, Deniz, ve Hüseyin Özdemir. 2021. “Festivallerin Sosyal Etkileri Ve Festival Memnuniyeti: 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1402-19. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/245.