Boyraz, Mehmet, Ali Kabakulak, ve Asilhan Semih Mutlu. 2021. “Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği Ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1434-53. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/247.