Yılmaz, Mustafa Kemal, ve Ali Vahidli. 2021. “Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti Ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1454-76. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/248.