Yozcu, Serhat. 2021. “Türkiye Mağara Turizmine Yönelik Bir Değerlendirme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1493-1508. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/250.