Keskin, Emrah, ve Nevres Sezen. 2021. “Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi Ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1592-1606. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/256.