Yayla, Özgür, ve Gözde Seval Ergün. 2021. “Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2):1624-39. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/258.