Yeşilyurt, Hülya, ve Reşat Arıca. 2021. “Mutfak Müzesi Ziyaretçilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Emine Göğüş Mutfak Müzesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (1):60-70. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/27.