Alyakut, Ömür. 2021. “Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3):1867-84. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/273.