Atsız, Neciphan, ve Serkan Türkmen. 2021. “Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3):2018-30. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/283.