İflazoğlu, Nurhayat, ve Kurban Ünlüönen. 2021. “Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3):2606-21. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/319.