Yılmazer, Aydın, Nur Ü. Kalpaklıoğlu, ve Sena Yılmaz. 2021. “Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri Ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3):2821-39. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/331.