Yılmazer, Aydın, Ebru Ö. Güven, ve Kezban Gülşen. 2021. “Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (4):3226-48. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/355.