Akın, Mehmet Halit, Kurtuluş Karamustafa, ve Yüksel Öztürk. 2021. “Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1):443-58. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/426.