Aktaş, Abidin Can, ve Özlem Köroğlu. 2021. “Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1):678-703. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/440.