Özkan, Tülay, ve Burcu Alan. 2021. “Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut Ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):816-28. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.740.