Acun Köksalanlar, Ayşen, ve Ahmet Köroğlu. 2021. “Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları Ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):851-76. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.742.