Aşıroğlu, Büşra, ve Murat Çuhadar. 2021. “Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):925-45. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.746.