Türker, Nuray, ve Sibel Ayyıldız. 2021. “Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):946-68. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.747.