Tekeli, Mehmet, ve Aziz Gökhan Özkoç. 2021. “İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):969-84. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.748.