Paslı, Mehmet Mert. 2021. “Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1005-17. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.750.