Özdemir Güzel, Serap. 2021. “Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1018-33. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.751.