Çılgınoğlu, Hakkı, ve Sercan Aytuğar. 2021. “Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri Ve Müşteri Memnuniyeti: Bolu Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1088-1102. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.755.