Kemer, Ebru. 2021. “Eğitim Seviyesinin Endüstri 4. Farkındalığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1138-49. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.758.