Özgül Katlav, Eda, ve Emre Aykaç. 2021. “Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1150-66. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.759.