Alimanoğlu, Çağla, ve Ahu Yazıcı Ayyıldız. 2021. “Ege Bölgesi’ndeki Sakin Şehirler Üzerine Çevrimiçi Bir Araştırma: TripAdvisor Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1167-83. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.760.