Akgül, Onur, ve Özlem Köroğlu. 2021. “Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi Ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1200-1219. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.762.