Kurt, Gülden, ve Reyhan Arslan Ayazlar. 2021. “Gastronomi Turist Taksonomisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1280-98. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.766.