Yaşarsoy, Emrah, Dilara Eylül Koç, ve Şevki Ulema. 2021. “Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1299-1318. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.767.