Ayaz, Nurettin, ve Ömer Ceyhun Apak. 2021. “Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1319-31. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.768.