Akgöl, Yasemin, ve Gökhan Ayazlar. 2021. “Turizm Ve Festival İlişkisine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Haritalandırılması (1975-2020)”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1369-87. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.771.