Aylan, F. Kübra. 2021. “Bisiklet Turizmi Bağlamında Bisiklet Dostu Şehir Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Twitter Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1388-1403. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.772.