Gül, Melike, ve Kudret Gül. 2021. “Turizm Ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin ‘Tatil’ Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1404-23. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.773.