Töre Başat, Hümeyra, ve Dilek Pekmezci. 2021. “Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1424-50. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.774.