Çakmak, Muzaffer, ve Serdar Çöp. 2021. “Fast Food Restoranlarını Tercih Eden Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1474-86. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.776.