Mutlu, Çiğdem, ve Zafer Akbaş. 2021. “11 Eylül Saldırıları Ve 2008 Ekonomik Krizi Örnekleri Üzerinden Terör Ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1487-1508. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.777.