Yetiz, Filiz, ve Burcu Ilgaz. 2021. “Küçük Ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Banka Kredi Limitlerinin Revizesinde Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriterlerinin Önemi: AHP Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1509-24. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.778.