Mancı, Ali Rıza, ve Engin Tengilimoğlu. 2021. “TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1525-45. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.779.