Soylu, Aykut Göktuğ, ve Fügen Durlu Özkaya. 2021. “İklim Değişikliği Ve Gıda Güvenliği Konulu Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2):1589-1602. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.782.