Karacaoğlu, Sıla, ve Duran Cankül. 2021. “Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Algılarının Belirlenmesi: Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1616-34. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.810.