Şimşek, Aykut, ve Selda Yordam. 2021. “Gastronomi Turizmi Bağlamında Turistlerin Yöresel Yiyecek Satın Alma Davranışı: Hatay Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1635-51. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.811.