Yıldırgan, Recep, ve İsmail Bilgiçli. 2021. “Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1687-1703. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.814.