Çiftçi, Ali Kemal, ve İbrahim Tuğkan Şeker. 2021. “Geleneksel Pişirme Tekniklerinin Koronavirüse Yakalanma Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1739-55. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.817.