Sezgin, Mete, ve Murat Yurtlu. 2021. “Dijital Pazarlama Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Ve PROMETHEE Yaklaşımı”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1756-84. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.818.