Ayaz, Nurettin, ve Fatih Musellim. 2021. “Kişilik Tipleri Ve Fiyat Algısı: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1785-1802. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.819.