Acar, Ayşegül, ve İsa Uğur. 2021. “Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi Ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1803-14. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.820.